Bill Martin Jr.

Barn Dance!
Chicka Chicka Boom Boom